Serbian Library - R-T

A-C | D-G | H-L | M-P | R-T | U-Z | Search

Radica, Bogdan.  Hrvatska 1945.  Munchen-Barcelona, 1974, 383 pp., paperback, signed by author.
Radica, Bogdan.  Sredozemni Povratak.  Muenchen-Barcelona, 1971, 297 pp., hardback.
Radica, Bogdan.  Supilova Pisma Ferrerovima (P.O. Iz "Hrvatske Revije").  Buenos Aires, 1957, 349-405 pp., paperback.
Radio Beograd, POLITIC"KI Z"IVOT JUGOSLAVIJE.  1914-1945. Zbornik Radova.  Belgrade Radio Beograd, 1973, 602 pp., paperback.
Radmilovic', dr Stanko.  Ekonomska Kriza I Drus"Tvena Reforma.  Beograd-Novi Sad, 1989, 217 pp., paperback.
Radojevic', Petar M., and Tadija Z". Pejovic', eds.  Uspomene I Dozoivljaji Djaka Bataljona 1300 Kaplara.  Belgrade Udruz"enje djaka "1300 kaplara", 1975, 582 pp., hardback.
Radonjic', Radovan.  Sukob Kpj Sa Kominformom I Drus"Tveni Razvoj Jugoslavije (1948-1950).  Zagreb, 1975, 275 pp., paperback.
Radovico, Veljko Rad.  Srbiji.  Chicago, [s.a.], 132 pp., hardback.
Radulovic', Borivoje S.  Bitka Na Neretvi. Vojno-Politic"Ka Studija.  Buenos Aires, 1975, 77 pp., paperback.
Rajic', Milan L.  Srpski Pakao U Komunistic"Koj Jugoslaviji.  Chicago Milan L. Rajic', 1975, 368 pp., paperback, signed by author.
Rajkovic', Dragan.  Pesme.  Skokie IL, 1987, 229 pp., hardback, signed by author.
Rakic', Milan.  Konzulska Pisma.  Beograd Prosveta, 1985, 409 pp., hardback.
Rakowska-Harmstone, Teresa, and Andrew Gyorgy.  Communism In Eastern Europe.  Bloomington Indiana University Press, 1979, 338 pp., paperback.
Ranc"ic', Dragoslav.  Dobrica C'osic' Ili Predsednik Bez Vlasti.  Beograd, 1994, 262 pp., paperback, 2 copies.
Ranke, Leopold.  Srpska Revolucija.  Beograd SKZ, 1965, 237 pp., hardback.
Ratkovico, Miodrag S.  Moje.  TAMNOVANJE U SOVJETSKOM ZATVORU LJUBLJANKA. Toronto Srpski kulturni klub "Sv. Sava", 1981, 149 pp., paperback.
Razumovsky, Graf Andreas.  Ein Kampf Um Belgrad.  Frankfurt/M-Wien, 1980, 540 pp., hardback.
Rebic', Rade.  Mihailovic' Antologija Slave I Tragedije Srpskog Naroda, 2 Volumes.  Barrington, Illinois Rade Rebic', n.d, 487 pp., photocopy, os.
Remak, Joachim.  Sarajevo.  New York, 1959, 301 pp., hardback.
Rerinted from 1934 edition, 63.  paperback.  .
Rich, Norman.  Hitler's War Aims Ideology, The Nazi State, And The Course Of Expansion.  New York W. W. Norton, 1973, 352 pp., paperback.
Ridley, Jasper.  Tito.  London, Constable, 1994, 495 pp., hardback.
Ristic', mag. farm. Toma.  Otvaranje Krugova (C"Itaj S"Ta Pi"E, A Ne Ko Pis"E).  London, 1984, 272 pp., paperback.
Ristic', Jovan.  Spoljas"Nji Odnos"Aji Srbije 1848-1860.  Belgrade Stamparija Kraljevine Srbije, 1887, 447 pp., paperback, needs preservation.
Ristico, Dragisoa N.  Yugoslaviaos Revolution Of 1941.  The Pennsylvania State UniversityPress - University park/ London, 1966, 175 pp., hardback.
Rivet, Charles.  Chez Les Slaves Liberes En Yougoslavie.  Paris Perrin et Cie., 1919, 262 pp., paperback, needs preservation.
Roberts, Allen.  The Turning Point (The Assasination Of Louis Bartou And King Alexander I Of Yugoslavia).  New York, 1970, 186 pp., hardback.
Roberts, Walter R.  Tito, Mihailovico And The Allies, 1941-1945.  New Brunswick N.J., 1973, 407 pp., hardback.
Roosevelt, James, ed.  The Liberal Papers (Companion Volume To The Conservative Papers By Malik, Kissinger, Drachkovitch, Et Al, Q,V,).  Garden City, New York Doubleday, 1962, 354 pp., paperback.
Rubinstein, Alvin Z.  Yugoslavia And The Nonaligned World.  Princeton, New Jersey, 1970, 353 pp., hardback.
Rullmann, Hans Peter.  Tito - Vom Partisan Zum Staatsmann.  Munchen, 1980, 208 pp., paperback.
Rusinow, Dennison.  The Yugoslav Experiment 1948-1974.  Berkeley-Los Angeles, 1977, 410 pp., hardback.
S"akota, Mirjana.  Monastery Treasures In Serbia.  Belgrade, 1966, 91 pp., hardback.
S"ehic', Nusret.  C"Etnis"Tvo U Bosni I Hercegovini (1918-1941). Politic"Ka Uloga I Oblici Djelatnosti C"Etnic"Kih Udruz"Enja.  Sarajevo, 1971, 239 pp., paperback.
S"is"ic', Ferdo, ed.  Dokumenti O Postanku Kraljevine Srba, Hrvata I Slovenaca, 1914-1919.  Zagreb Naklada Matice hrvatske, 1920, 329 pp., paperback, needs preservation.
S"kerl, dr France.  The Struggle Of The Slovenes In The Littoral For The People's Authority.  Ljubljana, 1945, 34 pp., paperback.
S"koric', Sofija, and George Vid Tomashevich, eds.  Serbs In Ontario.  Toronto Serbian Heritage Academy, 1987, 297 pp., hardback, signed by Nikola T--.
S"krivanic', dr Gavro.  Studenic"Ko Vlastelinstvo (1183-1190).  Belgrade Pravosl. Bogoslovski fakultet, 1967, 18 pp., paperback.
S"trbac, C"edomir.  Jugoslavija I Odnosi Izmedju Socijalistic"Kih Zemalja (Sukob Kpj I Informbiroa).  Beograd Prosveta, 1984, 491 pp., hardback.
S"us"njic', Djuro.  Ribari Ljudskih Dus"A.  Belgrade, 1976, 215 pp., paperback.
S"uvar, Stipe.  Nacionalno I Nacionalistic"Ko.  Split, 1974, 397 pp., paperback.
Salvemini, Gaetano.  The Frontiers Of Italy.  (reprint from "Foreign Affairs"), Oct. 1944, 11 pp., paperback.
Samardz"ic', Radovan.  Ideje Za Srpsku Istoriju.  Belgrade, 1989, 278 pp., hardback.
Samardz"ic', Radovan, Sima M. C'irkovic', Olga Zirojevic', Radmila Tric"kovic', Dus"an T. Batakovic', Veselin Djuretic', Kosta C"avos"ki, and Atanasije Jevytic'.  Kosovo I Metohija U Srpskoj Istoriji.  Belgrade Srpska kjiz"evna zadruga, 1989, 436 pp., hardback.
Samardz"ic', Miloslav.  Kralj Je Nas".  Andrijevica, 1992, 213 pp., hardback, signed by author.
Samardz"ic', Radovan.  Mehmed Sokolovic".  Belgrade Srpska knjiz"evna zadruga, 1971, 572 pp., hardback, needs preservation.
Savez komunista Jugoslavije, Centralni komitet.  Deseta Sednica Centralnog Komiteta Skj.  Belgrade Komunist, 1968, 100 pp., paperback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Dokumenti Centralnih Organa Kpj, Nor I Revolucija (1941-1945) / Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj - Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija A/II/1-21.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1985, hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Dokumenti Centralnih Organa Zemaljskih Sindikalnih Saveza Jugoslavije (1919-1921). / Priredili Toma Milenkovic', Dargoje Z"Ivkovic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija C/2.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1987, 958 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Dokumenti Centralnog Radnic"Kog Sindikalnog Vec'a Jugoslavije, 1919-1921. / Priredio Toma Milenkovic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija C/1.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1983, 679 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Drugi (Vukovarski) Kongres Kpj (20-24. Jun 1920). Plenarne Sednice Cpv Kpj (Februar-Decembar 1920). / Priredile Ubavka Vujos"Evic', Vujica Kovac"Ev (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija A/I/2.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1983, 726 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Kongresi, Konferencije I Sednice Centralnih Organa Skoj-A (1919-1924). / Priredio Slavoljub Cvetkovic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj, Institut Za Savremenu Istoriju), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija B/I/1.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1984, 398 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Kongresi, Konferencije I Sednice Centralnih Organa Skoj-A (1925-1941). / Priredili Slavoljub Cvetkovic', Miroljub Vasic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj, Institut Za Savremenu Istoriju), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija B/I/2.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1983, 565 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Kongresi, Konferencije I Sednice Centralnih Organa Skoj-A (1941-1948). / Priredio Petar Kac"Avenda (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj, Institut Za Savremenu Istoriju), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija B/I/3.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1984, 360 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije.  Osmi Kongres Skj.  Belgrade Kultura, 1964, 286 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Peta Zemaljska Konferencija Kpj (19-23 Oktobar 1940). / Priredili Pero Damjanovic, Milovan Bosic', Dragica Lazarevic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija A/I/10.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1980, 631 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Prvi (Osnivac"Ki) Kongres Srpj(K) (20, 21. I 22 April 1919). Plenarne Sednice Cv Srpj (K) (April-Decembar 1919). / Priredio Sergije Dimitrijevic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija A/I/1.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1990, 448 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Sednice Centralnog Komiteta Kpj (1948-1952). / Priredili Branko Petranovic', Ranko Konc"Ar, Radovan Radonjic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija A 1945-1985/II/2.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1985, 767 pp., hardback.
Savez komunista Jugoslavije, Arhiv Centralnog komiteta SKJ.  Trec'i Kongres Kpj (17-22 Maj 1926). Plenarne Sednice Ck Kpj (Maj- Septembar 1926). / Priredili Ubavka Vujos"Evic', Branislav Gligorijevic' (Organizacija I Priprema Arhiv Ck Skj), Part Of The Series Izvori Za Istoriju Skj, Serija A/I/6.  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1986, 567 pp., hardback.
Savez komunista Srbije, Jedanaesti kongres (1989).  Savez Komunista Srbije - Za Drus"Tvenu Reformu Dokumenti.  Belgrade "Komunist", [s.a.], 142 pp., paperback.
Savez komunista u Beogradu, Marksistic"ki centar.  Savez Komunista U Borbi Protiv Liberalistic"Kih I Drugih Antisocijalistic"Kih I Antisamoupravnih Tendencija.  Belgrade Marksistic"ki centar, 1981, 200 pp., paperback.
Savez sindikata Jugoslavije. , Republic"ko vijec'e za Hrvatsku.  Gradja Za Povijest Sindikalnog Pokreta U Hrvatskoj Vol. 1 Za Godine 1917-1919 Od Obnove Pokreta Do Kongresa Ujedinjenja.  Zagreb Savez sindikata Jugoslavije , 1955, 222 pp., hardback.
Savez sindikata Jugoslavije. , Republic"ko vijec'e za Hrvatsku.  Gradja Za Povijest Sindikalnog Pokreta U Hrvatskoj Vol. 2 Godine 1919. I 1920. Od Kongresa Ujedinjenja Do Obznane.  Zagreb Savez sindikata Jugoslavije , 1956, 457 pp., paperback.
Savico Skit, Vladimir.  Slovo Rodu Pesme Srbiji.  Trst, 1981, 46 pp., paperback.
Savico Skit, Vladimir.  Slovo Rodu Zbirka Rodoljubivih Pesama.  Trst, 1978, 38 pp., paperback.
Savkovic', Milos".  La Litterature Yugoslave Moderne.  Belgrade, Bureau central de presse, 1936, 191 pp., paperback.
Schonfeld, Roland.  "Exportforderung Und Verrechnungsprobleme Im Deutsch-Ungarischen Handel Wahrend Der Weltwirtschaftskrise.".  Reprint from SUDOSTFORSCHUNGEN, 42, 1983, 231-280 pp..
Schonfeld, Roland, ed.  Rgw-Integration Und Sudosteuropa Vol. 24 Of The Sudost-Institut's Series Untersuchungen Zur Gegenwartskunde Sudosteuropas.  Munich Oldenbourg, 1984, 298 pp., paperback.
Schonfeld, Roland, ed.  Sudosteuropa In Weltpolitik Und Weltwirtschaft Der Achtziger Jahre Vol. 21 Of The Sudost-Institut's Series Untersuchungen Zur Gegenwartskunde Sudosteuropas.  Munich Oldenbourg, 1983, 266 pp., paperback.
Schrenk, M., Ardalan, C., El Tatawy, N. A.  Yugoslavia - Self-Menagement Socialism And The Challenges Of Development.  Baltimore - London, 1979, 392 pp., paperback.
Seitz, Albert B.  Mihailovich Hoax Or Hero?.  Columbus, Ohio, 1953, 143 pp., hardback.
Seldon, A., Harris, R. & others.  Agenda For Social Democracy.  London, 1983, 166 pp., softcopy.
Selenic', Slobodan.  Ubistvo S Predumis"Ljajem.  Belgrade Prosveta, 1993, 247 pp., paperback.
Selenico, Slobodan.  Timor Mortis.  Sarajevo, 1989, 388 pp., hardback.
Selic, Momcilo, ed.  "U. S. House Of Representatives Foreign Affairs Subcommittee On Human Rights April 27, 1988 Closed Hearing On Serb-Albanian Relations In Yugoslavia.".  Los Angeles American Serbian Heritage Foundation, n.d, 38 pp., pamphlet, 6 copies.
Selico, Momcoilo.  Izgon.  Gornji Milanovac-Beograd, 1991, 508 pp., hardback.
Selimovic', Mes"a.  Dervis" I Smrt.  Sarajevo, 1970, 409 pp., hardback.
Selimovic', Mes"a.  Ostrvo.  Belgrade (pet nastavaka), nov. 1974 - mart 1975, xerox-copy.
Selimovic', Mes"a.  Sjec'anja.  Belgrade, 1977, 364 pp., hardback. 2 copies, one underlined.
Selimovic', Mes"a.  The Island.  Toronto, 1983, 181 pp., hardback.
Selimovico, Mesoa.  Tvrdjava.  Sarajevo, 1970, 419 pp., paperback, xerox-copy.
Sentic', M., S. Sigetlija, and M. Potoc"ki.  Kronologija Skj, 1919-1969.  Zagreb Stvarnost, 1970, 283 pp., hardback.
Serbian Chetniks, Organizacija srpskih c"etnika.  "Ravna Gora." Spomenica C"Etrdesetogodis"Njice Ustanka Na Ravnoj Gori 1941-1945.  Chicago Organizacija srpskih c"etnika "Ravna Gora", 1985, 375 pp., paperback.
Serbian Chetniks, Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora".  Draza Mihailovic Memorial Book 1946 - 1976 Dedicated To The Thirtieth Anniversary Of The Death Of The Leader Of The Third Serbian Uprising.  Chicago Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora", 1981, 660 pp., hardback.
Serbian Chetniks, Organizacija srpskih c"etnika "Ravna gora".  Spomenica 1946-1976 Tridesetogodis"Njica Smrti Voz"Da Trec'eg Srpskog Ustanka Draz"E Mihailovic'a.  Chicago Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora", 1976, 444 pp., hardback.
Serbian Chetniks Veterans Organization, (Organizacija Srpskih C"etnika u slobodnom svetu).  U Slavu Draz"E Mihailovic'a.  Chicago Serbian Chetniks Veterans Organization, n.d, 104 pp., pamplet.
Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada.  Martyrdom Of The Serbs Presecutions Of The Serbian Ortodox Church And Massacre Of The Serbian People.  Chicago The Serbian Eastern Ortodox Diocese for the United States of America and Canada, 1943, 301 pp., hardback.
Serbian Orthodox Church. St. Sava Serbian Orthodox Church, Gary, IN.  Our Religious Heritage In America, 1914-1964.  Gary, IN St. Sava Serbian Orthodox Church, 1964, 368 pp., paperback.
Serbian Orthodox Free Diocese of the United States and Canada.  Gracanica - Grac"Anica Consecration - Osvec'enje - August 11 & 12, 1984.  Grayslake, IL Serbian Orthodox Free Diocese of the United States and Canada, 1984, 176 pp..
Serbian Orthodox Free Diocese of the United States and Canada.  Gracanica - Grac"Anica Consecration - Osvec'enje - August 11 & 12, 1984.  Grayslake, IL Serbian Orthodox Free Diocese of the United States and Canada, 1984, hardback, OS.
Seroka, Jim, and Vukasin Pavlovic, eds.  The Tragedy Of Yugoslavia The Failure Of Democratic Transformation.  Armonk, New York W. E. Sharpe, 1992, 207 pp., hardback.
Sesardico, Settembrini.  Marxian Utopia?.  London, 1985, 79 pp., paperback.
Seton-Watson, Hugh, Christopher Seton-Watson, Ljubo Boban, Mirjana Gross, Bogdan Krizman, and Dragovan S"epic', eds.  R. W. Seton-Watson And The Yugoslavs Correspondence 1906-1941, vol. 1.  London / Zagreb British Academy / University of Zagreb - Institute of Croatian History, 1976, 474 pp., hardback.
Seton-Watson, Hugh, Christopher Seton-Watson, Ljubo Boban, Mirjana Gross, Bogdan Krizman, and Dragovan S"epic', eds.  R. W. Seton-Watson And The Yugoslavs Correspondence 1906-1941, vol. 2.  London / Zagreb British Academy / University of Zagreb - Institute of Croatian History, 1976, 468 pp., hardback.
Seton-Watson, Hugh, and Christopher Seton-Watson.  The Making Of A New Europe R. W. Seton-Watson And The Last Years Of Austria-Hungary.  Seattle University of Washington Press, 1981, 458 pp., hardback.
Seton-Watson, R. W.  The Spirit Of The Serb.  London Nisbet & Co. Ltd. (Reprinted from Sidney Low, ed. THE SPIRIT OF THE ALLIED NATIONS), 1915, 31 pp., paperback.
Shaffer, Butler D.  Violence As A Product Of Imposed Order.  Menlo Park CA, 1976, 43 pp., paperback.
Sher, Gerson S.  Praxis. Marxist Criticism And Dissent In Socialist Yugoslavia.  Bloomington-London, 1976, 360 pp., hardback.
Shoup, Paul.  Communism And Yugoslav National Question.  New York - London, 1968, 308 pp., hardback.
Shoup, Paul S.  The East European And Soviet Data Handbook Political, Social, And Developmental Indicators, 1945-1975.  New York Columbia University Press, 1981, 482 pp., hardback.
Simic', Predrag, William Richey & and Mirko Stojc"evic', eds.  American And Yugoslav Views On The 1990's.  Belgrade Institute of International Politics and Economics, 1990, 192 pp., paperback.
Simic', Pero.  Kad, Kako I Zas"To Je Tito Postavljen Za Sekretara Ck Kpj.  Belgrade, 1989, paperback.
Simic', Andrei.  The Peasant Urbanites. A Study Of Rural-Urban Mobility In Serbia.  New York - London, 1973, 180 pp., hardback.
Simico, Pero.  Tito Agent Kominterne.  [s.l.], [s.a.], 255 pp., xerox copy, paperback (plastic binding).
Sirc, Ljubo.  Between Hitler And Tito.  London, 1989, 200 pp., hardback.
Sirc, Ljubo.  Criticism Of Self-Management Still Relevant?.  London, 1994, 134 pp., paperback.
Sirc, Ljubo.  Economic Devolution In Eastern Europe.  London Longmans, 1969, 165 pp., hardback.
Sirc, Ljubo.  The Yugoslav Economy Under Self-Management.  New York, 1979, 270 pp., hardback.
Sirc, Ljubo.  Why The Communist Economics Failed (A Collection Of Papers).  London, 1994, 175 pp., paperback.
Skoric', Sofija, and George Vid Tomashevich.  The Serbian Academy After A Century An Institution At Risk.  Toronto Serbian Heritage Academy, 1987, 77 pp., paperback.
Slijepc"evic', dr. Djoko.  The Macedonian Question - The Struggle For Southern Serbia.  Chicago, s.a., 266 pp., paperback.
Smiljkovic', Rados".  Skj U Procesu Konstituisanja Samoupravljanja.  Belgrade Sloboda, 1975, 346 pp., hardback.
Soalomon, Ervin.  Razvoj Industrije 1961-1965,.  Beograd, 1961, 37 pp., paperback.
Socialist Alliance of the Working People of Yugoslavia.  Fifth Congress Of The Socialist Alliance Of The Working People Of Yugoslavia, 1960.  Belgrade Jugoslavija, 1960, 207 pp., hardback.
Socialist Republic of Serbia, Presidency.  "Proposal For The Adoption Of A New Constitution Of The Socialist Republic Of Serbia," And "Expose Of Slobodan Milos"Evic', President Of The Presidency Of The Socialist Republic Of Serbia At The Joint Session Of All Councils Of The Assembly Of The Sr Serbia Held On June 25th, 1990, On The Occasion Of Launching The Iniative For The Promulgation Of The New Constitution Of The Socialist Republic Of Serbia.".  Belgrade Presidency of the Socialist Republic of Serbia, 1990, 19 pp., pamphlet.
Society for Macedonian Studies, Center of Macedonians Abroad.  "Macedonia And The Macedonian Question A Brief Survey.".  Thessalonika Center for Macedonian Studies, 1983, 45 pp., pamphlet.
Soinko, Ervin.  Roman Jednog Romana.  Zagreb, 1955, 543 pp., hardback.
Sola-Sole, Josep M., Alessandro S. Crisafulli, and Siegfried A. Schulz, eds.  Studies In Honor Of Tatiana Fotitch.  Washington The Catholic University of America Press, 1972, 369 pp., hardback.
Sotirovic', Dragan M.  Djeneral Draz"A Mihailovic-C"Ic"A Z"Ivot, Borba, Delo.  Beausoleil Poezija i proza, 1977, 51 pp., paperback.
Sotirovic', Dragan, and Branko N. Jovanovic'.  Srbija I Ravna Gora.  Beausoleil Sotirovic', 1991, 566 pp., hardback.
Spence, Richard B., and Linda L. Nelson, eds.  Scholar, Patriot, Mentor Historical Essays In Honor Of Dimitrije Djeodjevic'.  Boulder East European Monographs, 1992, 422 pp., hardback.
Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade.  "Memorandum Srpske Akademije Nauka I Umetnosti Beograd, Septembar 1986.".  Flushing, NY Serbian Literary Association, Inc., n.d, 47 pp., pamphlet, 2 copies.
Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade.  "Srpska Akademija Nauka I Umetnosti Srpskom Narodu, Septembar 1986.".  Los Angeles American Serbian Heritage Foundation, n.d, 74 pp., pamphlet, 3 copies.
Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade.  Nauc"Ni Skupovi, Vol. 38, Odeljenje Istorijskih Nauka, Vol. 6 (1987). Miles"Eva U Istoriji Srpskg Naroda Medjunarodni Nauc"Ni Skup Povodom Sedam I Po Vekova Postojanja.  , Juni 1985, 317 pp., hardback, os.
Srpska akademija nauka I umetnosti, Belgrade.  Nauc"Ni Skupovi, Vol. 41, Odeljenje Istorijskih Nauka, Vol. 11 (1988). Studenica I Vizantijska Umetnost Oko 1200. Godine Medjunarodni Nauc"Ni Skup Povodom 800 Godina Manastira Studenice I Stogodis"Njice Sanu.  , Setembar 1986, 570 pp., hardback, os.
Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade.  Spomenice, Vol. 8 Predsednis"Tvo Vol. 3 (1989).  .
Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade, Galerija.  Srbija I Susedne Zemlje Na Starim Geografskim Kartama.  Belgrade Srpska akademija nauka i umetnosti, 1991, 228 pp., paperback.
Srpska akademija nauka i umetnosti, Belgrade, Galerija.  Srpska Akademija Nauka I Umetnosti 1886-1986.  Belgrade Srpska akademija nauka i umetnosti, 1987, 199 pp., paperback.
Srpska c"itaonica i knjiz"nica "Katarina Jovanovic'".  Katalog I 1978.  Zurich Srpska c"itaonica i knjiz"nica "Katarina Jovanovic'", 1978, 165 pp., paperback.
Srpska c"itaonica i knjiz"nica "Katarina Jovanovic'".  Katalog II 1978.  Zurich Srpska c"itaonica i knjiz"nica "Katarina Jovanovic'", 1978, paperback.
Srpska demokratska stranka. Regionalni odbor SDS - Chicago.  "Cirkularno Pismo Srpske Demokratske Stranke Srpskih Zemalja Odbor C"Ikago.".  Chicago Regionalni odbor Srpske demokratske stranke, 1995, 24 pp., pamphlet.
Srpska narodna odbrana, SPOMENICA POVODOM 20-GODIS"NJICE OBNOVLJENOG RADA SRPSKE NARODNE ODBRANE U AMERICI.  1941-1961.  Chicago Srpska narodna odbrana, 1961, 256 pp., hardback.
Srpska pravoslavna crkva. Eparhija Ras"ko-prizrenska, Prizren; Bogoslovski fakultet, Belgrade.  Zaduz"Bine Kosova Spomenici I Znamenja Srpskog Naroda.  Prizren - Belgrade Eparhija Ras"ko-prizrenska - Bogoslovski fakultet, 1987, 876 pp., hardback, os.
Srpska pravoslavna crkva. Sveti arhijerejski sinod.  Vec"An Pomen Jasenovac, Mjesto Natopljeno Krvlju Nevinih Spomenica Povodom Pedesete Godis"Njice Velikomuc"Enic"Kog Jasenovca I Sedme Godis"Njice Osvec'enja Ponovo Izgradjene Crkve Rodjenja Sv. Jovana Krstitelja Spomen-Hrama U Jasenovcu..  Belgrade Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 1990, 385 pp., hardback, os.
Srpski c"etnici Gacke Doline i okoline u slobodnom svijetu.  Gacka Dolina I Okolina Na Predstrazoi Srpstva I Pravoslavlja.  Canada Serbian Chetniks / Srpski c"etnici Gacke Doline, 1991, 687 pp., hardback, signed by one of the authors. OS.
Srpsko istorijsko-kulturno drus"tvo 'Njegos"'.  Povodom Kritika Knjige Na Strasonom Sudu.  Chicago Srpsko istorijsko-kulturno drusotvo 'Njegoso', 1969, 32 pp., pamphlet.
St. John, Robert.  From The Land Of Silent People.  New York, 1942, 353 pp., hardback.
Staar, Richard.  The Communist Regimes In Eastern Europe An Introduction.  Stanford, 1967, 387 pp., hardback.
Stakic', Vladislav D.  Moji Razgovori Sa Musolinijem Osovinske Sile I Jugoslavija.  Munich S"tamparija "Iskra", 1967, 153 pp., paperback.
Stankovic', Slobodan.  The End Of The Tito Era Yugoslavia's Dilemmas. Stanford.  California Hoover Institution Press, 1981, 154 pp., paperback, 4 copies.
Stankovico, Slobodan A.  Jeretici, Renegati Ili Svedoci?.  Sautport Kvinsland (Australia), 1987, 56 pp., paperback.
Stanojevic', Miroslav.  Kapitalistic"Ki Nac"In Proizvodnje I Proizvodna Podela Rada.  Belgrade Struc"na knjiga & Institut za medjunarodni radnic"ki pokret, 1989, 125 pp., paperback.
Stanojevico, Branimir.  Ustasoki Ministar Smrti - Anatomija Zlocoina Andrije Artukovicoa.  Belgrade, 1985, 278 pp., paperback.
Starc"evic', dr Miodrag, Petkovic', Nikola.  Croatia 91 - With Violence And Crimes Against Law.  Belgrade, 1991, 134 pp., paperback.
Stefanovic, D.S.  Les Origines De La Crise Croate De 1971, 2 Volumes.  PhD dissertation, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, Paris, 1979, 616 pp., bound copy, os.
Stefanovic', prota Z"ivan.  Srpska Crkva Pod Komunizmom.  C"ikago, 1988, 158 pp., paperback.
Stefanovico, Momcoilo and Milisav Krstico.  Mihailo Apostolski Velikobugarske Pretenzije Od San Stefana Do Danas.  Belgrade, 1978, 292 pp., paperback.
Stevanovic', dr Dragomir S.  Pod Crvenom Kugom.  Vindzor, 1977, 471 pp., paperback.
Stevanovic', Vidosav.  Testament.  Beograd SKZ, 1986 (II izd.), 241 pp., hardback.
Stevanovic', Milivoje.  U Titovim Fabrikama "Izdajnika".  Belgrade Kultura, 1991, 382 pp., hardback.
Stipetic', Zorica.  Argumenti Za Revoluciju.  Zagreb, 1982, 495 pp., paperback.
Stipetic', Zorica.  Komunistic"Ki Pokret I Inteligencija.  Zagreb, 1980, 244 pp., paperback.
Sto Godina Srpske Akademije Nauka I Umetnosti Proslava.  .  135, paperback, os.
Stojadinovic', Milislav, ed.  Nas"E Selo - Selo.  Belgrade Savremena ops"tina, 1929, 604 pp., paperback, os.
Stojadinovic', Milan M.  Ni Rat Ni Pakt Jugoslavija Izmedju Dva Rata.  Buenos Aires El Economista, 1963, 760 pp., hardback.
Stojanovic', Svetozar.  Between Ideals And Reality (A Critique Of Socialism And Its Future.  London-Toronto, 1973, 222 pp., paperback, signed by author.
Stojanovic', Svetozar.  In Search Of Democracy In Socialism. History And Party Consciousness.  Buffalo, New York, 1981, 145 pp., hardback.
Stojanovic', Radoslav.  Jugoslavija, Nacije I Politika.  Beograd Nova knjiga, 1988, 273 pp., paperback, signed by author.
Stojanovic', Svetozar.  Propast Komunizma I Razbijanje Jugoslavije.  Belgrade, 1995, 242 pp., paperback, signed by author.
Stojkov, dr Todor.  Opozicija U Vreme S"Estojanuarske Diktature.  Beograd Prosveta, 1969, 356 pp., hardcove.
Stranjakovic', dr Dragoslav.  Lic"Nost Svetog Save.  Belgrade, 1957, 50 pp., paperback.
Stranjakovic', Dragoslav.  Najvec'i Zloc'ini Sadas'njice (Patnje I Stradanje Srpskog Naroda U Ndh Od 1941-1945).  Gornji Milanovac-Pris"tina, 1991, 508 pp., hardback.
Stranjakovic', dr Dragoslav.  Vidovdan.  Belgrade, 1953, 22 pp., paperback.
Strhm, Carl Gustav.  Ohne Tito (Kan Jugoslawien Ueberleben?).  Graz-Wien-Kln, 1976, 304 pp., hardback.
Strhm, Carl Gustaf.  Tito.  Kln, 1976, 352 pp., paperback.
Sulzberger, Cyrus.  The Resistentialists.  New York, 1962, 201 pp., hardback.
Sulzberger, Cyrus L.  Tito's Yugoslav Partisan Movement.  New York, 1944, 31 pp., paperback.
Supek, Ivan.  Crown Witness Against Hebrang.  Chicago, s.a., 308 pp., paperback.
Tadic', Ljubomir.  Autoritet I Osporavanje.  Beograd-Zagreb, 1987, 323 pp., paperback, signed by author.
Tadic', Ljubomir.  Nauka O Politici.  Beograd Rad, 1988, 434 pp., hardback, signed by author.
Tadic', Ljubomir, and Trivo Indjic', eds.  Partija Proletarijata.  Belgrade Sedma sila, 1966, 391 pp., hardback.
Tadic', Ljubomir.  The Comintern And The National Question In Yugoslavia, 'Serbian Heritage Academy Occasional Papers' No. 2.  Toronto, 1989, 16 pp., paperback.
Tamindz"ic, Aleksandar Lj.  Vladajuc'a Kuc'a Petrovic'-Njegos" U Crnoj Gori.  (pos. izd. "Poezije i proze"), 1981, 47 pp., paperback.
Tanjug News Agency.  Enver Hodz"Ina Albanija.  Belgrade Novinska Agencija Tanjug, 1981, 269 pp., paperback.
Tchok, Ivan M.  The Problem Of Trieste.  Ridgefield Conn., 1943, 24 pp., paperback.
Teokarevic', Jovan, ed.  Modernizacija I Drus"Tveni Razvoj.  Belgrade Struc"na knjiga & Institut za evropske studije, 1990, 196 pp., paperback.
Teokarevic', Jovan, ed.  Reforme, Drugi Korak Madjarska, Poljska, Bugarska.  Belgrade Institut za medjunarodni radnic"ki pokret & Institut za medjunarodnu politiku i privredu, 1988, 198 pp., paperback.
Tepavc"evic', Aleksa.  Borba Za Slobodu (Sec'anja Na C"Etnic"Ku Borbu 1941-1950).  Hamilton, 1987, 559 pp., hardback.
Tepavcoevico, Aleksa.  U Odbrani Istine.  Hamilton, Canada, 1988, 90 pp., paperback, 2 copies.
Terzico, Velimir.  Jugoslavija U Aprilskom Ratu 1941.  Titograd, 1963, hardback.
Thayer, Charles W.  Guerrilla.  New York, 1963, 175 pp., paperback.
Thomas, John I.  Education For Communism.  Stanford, 1969, 131 pp., hardback.
Thompson, Mark.  A Paper House The Ending Of Yugoslavia.  New York, 1992, 350 pp., hardback.
Thomson, George Malcolm.  The Twelve Days, 24 July To 4 August 1914.  New York G. P. Putnam's Sons, 1964, 228 pp., hardback.
Tihany, Leslie Charles.  The Baranya Dispute 1918-1921 - Diplomacy In The Vortex Of Ideologies.  Boulder-New York, 1978, 138 pp., hardback.
Titi, Josip Broz.  Izgradnja Nove Jugoslavije, Vol. 1.  Belgrade Kultura, 1947, 290 pp., hardback.
Tito, Josip Broz.  "Razgovor Predsednika Tita S Darom Janekovic' (Ovljavljen U 'Vjesniku', 2. Februara 1976. Godine)".  Belgrade Izdavac"ki centar Komunist, 1976, 32 pp., pamphlet.
Tito, Josip Broz.  Borba I Razvoj Kpj Izmedju Dva Rata.  Belgrade Izdavac"ki centar "Komunist", 1977, 72 pp., paperback.
Tito, Josip Broz.  Borba Za Oslobodjenje Jugoslavije, 1941-1945.  Belgrade Kultura, 1947, 298 pp., hardback.
Tito, J. B.  Les Usines Aux Ouvriers.  Paris, 1950, 78 pp., paperback.
Tito, Josip Broz.  Savez Komunista Jugoslavije U Novoj Etapi Razvoja Socijalistic"Kog Samoupravljanja Izbor Iz Govora Odrz"Anih Posle Devetog Kongresa Skj.  Novi Sad Centar PK SKV za Politic"ke studije I marksistic"ko obrazovanje, 1976, 550 pp., hardback.
Todorov, Kosta.  Politic"Ka Istorija Savremene Bugarske.  Belgrade, 1938, 363 pp., hardback.
Todorovich, Boris J.  Last Words - A Memoir Of World War II And The Yugoslav Tragedy.  New York, 1989, 319 pp., hardback.
Tokvil, A.  Americ"Ka Demokratija.  Belgrade, 1945, 43 pp., paperback.
Toledano, Ralph de, and Karl Hess.  The Conservative Papers.  Garden City, New York Anchor Books, 1964, 268 pp., paperback, shelved with Drachkovitch books, because it contains an article by him.
Tomas"ic', Dinko.  Politic"Ki Razvitak Hrvata.  Zagreb, 1938, 222 pp., paperback.
Tomasevich, Jozo.  Peasants, Politics, And Economic Change In Yugoslavia.  Stanford-London, 1955, 743 pp., hardback.
Tomasevich, Jozo.  The Chetniks. War And Revolution In Yugoslavia 1941-1945).  Stanford: Stanford Univ. Press, 1975, 508 pp., hardback.
Tomasevich, Jozo.  Yugoslavia During The Secnd World War.  Berkeley (reprint from "Contemporary Yugoslavia"), 1969, 59-378 pp., paperback, signed by author.
Tomasoevico, Djordje Vid (Tomashevich George Vid).  Prizme Uma I Srca (Prisms Of Mind And Heart).  Islington, Ontario, 1985, 167 pp., hardback.
Tomico, Jov. N.  Jugoslavija U Emigraciji Pisma I Beles"Ke Iz 1917.  Belgrade Moderna s"tamparija "Vuk Karadz"ic'", 1921, 328 pp., paperback, needs preservation.
Topalovic', Z"ivko.  Draz"A Mihailovic' I Engleska Vojna Misija.  Paris Zaduz"bina Dr. Z'ivko i Milica Topalovic', 1980, 166 pp., paperback.
Topalovic', dr Z"ivko.  Slom Demokratije.  London, Savez "Oslobodjenje" bibl. Nas"e delo, 1961, 75 pp., paperback.
Topalovic', dr Z"ivko.  Zac"Eci Socijalizma I Komunizma U Jugoslaviji.  London, 1960, 132 pp., paperback.
Topalovich, Zivko.  Les Usines Aux Ouvriers (L'experience Yougoslavie) Supplement Du Syndicaliste Exile No 38.  Paris, 1952, 82 pp., paperback.
Toynbee, Arnold, and Veronica M. Toynbee, eds.  Hitler's Europe.  London Oxford University Press, 1954, 730 pp., hardback, part of the series survey of international affairs, 1939-1946, ref.
Trifunovic' Lazar, and Branislav Petrovic', eds.  Djura Jaks"Ic', Slikar I Pesnik, 1832-1878.  Belgrade GLAS, 1978, 199 pp., hardback, os.
Tris"ic', Jovan P.  O Milanu Nedic'u (II - Komunistic"Ke Neistine Na Sudjenju Draz"I Mihailovic'u).  Windsor, 1960, 157 pp., paperback.
Trubeckoi, kn. Gr. N.  Ruskaja Diplomatija 1914-1917g.G. I Voina Na Balkanah.  Monreal, 1983, 281 pp., paperback.
Trubetskoi, Gr. N.  God'i Smut' I Nadezhd', 1917-1919.  Montreal Monastery Press, 1981, 263 pp., paperback.
Tudjman, Franjo.  Bespuc'a Povijesne Zbiljnosti.  Zagreb Hrvatska sveuc"ilis"na naklada, 1994-5, 768 pp., hardback.
Tudjman, Franjo.  Na Braniku Povijesne Istine.  [s.l.], [s.a.], 50 pp., paperback.
Tyson, Laura D'Andrea.  The Yugoslav Economic System And Its Performance In The 1970s.  Berkeley, 1980, 113 pp., softcopy.

A-C | D-G | H-L | M-P | R-T | U-Z | Search