Serbian Library - H-L

A-C | D-G | H-L | M-P | R-T | U-Z | Search

Hadz"i Vasileva, Jokica, et al., eds.  Drus"Tvene Reforme U Socijalistic"Kim Zemljama Zbornik Radova.  Belgrade Institut za medjunarodnu politiku i privredu & Marksistic"ki centar SR Srbije, 1989, 271 pp., paperback.
Hadz"ivukovic', Vesna, Boro Mis"eljic', and Zoran Petrovic'-Piroc"anac, eds.  Bosnia-Hercegovina Chronicle Of An Announced Death.  Belgrade Southeast Center for Geopolitical Studies, 1993, 92 pp., paperback, os.
Halperin, Ernst.  The Triumphant Heretic Tito's Struggle Against Stalin.  London Heinemann, 1958, 324 pp., hardback.
Hamilton, F. E. Ian.  Yugoslavia Patterns Of Economic Activity.  New York Praeger, 1968, 384 pp., hardback.
Hanke, Steve H. and Kurt Schuler.  Monetary Reform And The Development Of A Yugoslav Market Economy.  London Center for Research into Communist Economies, 1991, 46 pp., paperback.
Hart, B. H. Liddel.  History Of The Second World War.  New York Perigee Books, 1982, 766 pp., paperback.
Hasani, Sinan.  Kosovo Istine I Zablude.  Zagreb Centar za informacije i publicitet, 1986, 358 pp., hardback.
Haumant, Emile.  Histoire Des Yougoslaves.  Paris Bibliotheque des "Amies de la Yougoslavie", 1932, 44 pp., paperback.
Hehn, Paul N.  The German Struggle Against Yugoslav Guerrillas In World War II German Counter-Insurgency In Yugoslavia 1941-1943.  Boulder East European Quarterly, 1979, 153 pp., hardback.
Helsinki Watch.  War Crimes In Bosnia-Herzegovina.  New York Human Rights Watch, 1992, 360 pp., paperback.
Hladnik-Milharc"ic", Ervin.  Now The People Keep Asking Who Will Replace Tito?.  Reprinted from the SOUTH SLAV JOURNAL, vol. 11, no. 2-3 (40-41), 116-131 pp., paperback.
Hodgkinson, Harry.  Challenge To The Kremlin.  New York Praeger, 1952, 190 pp., hardback.
Hoffman, George W., and Fred Warner Neal.  Yugoslavia And The New Communism.  New York Twentieth Century Fund, 1962, 546 pp., hardback.
Hoptner, Jacob B.  Yugoslavia As Neutralist 1937.  Reprint from JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AFFAIRS, 16 2, July, 1956, 156-176 pp., paperback.
Hoptner, Jacob B.  Yugoslavia In Crisis 1934-1941.  New York Columbia University Press, 1962, 328 pp., hardback.
Horecky, Paul L. and David H. Kraus, eds.  East Central And Southeast Europe A Handbook Of Library And Archival Resources In North America.  (Joint Committee on Eastern Europe publication series, no. 3). Santa Barbara Clio Press, 1976, 467 pp., hardback.
Horvat, Branko.  Ogled O Jugoslavenskom Drus"Tvu.  Zagreb Mladost, 1969, 303 pp., paperback.
Horvat, Josip.  Stranke Kod Hrvata I Njihova Ideologija.  Belgrade Politika, 1939, 103 pp., paperback.
Horvat, Joz"a.  Suha Grana.  [s.l.] Jez", 1944, 31 pp., pamphlet.
Horvat, Branko.  The Yugoslav Economic System The First Labor-Managed Economy In The Making.  White Plains, NewYork International Arts and Sciences Press, 1976, 286 pp., hardback.
Hurem, Rasim.  Kriza Narodnooslobodilac"Kog Pokreta U Bosni I Hercegovini Krajem 1941. I Poc"Etkom 1942. Godine.  Sarajevo Svjetlost, 1972, 319 pp., hardback.
Institut drus"tvenih nauka, Odeljenje za istoriske nauke.  Istorija Xx Veka Zbornik Radova, Vol. 1.  Belgrade Kultura, 1959, 357 pp., paperback.
Institut za istoriju radnic"kog pokreta Srbije.  Srpska Socijaldemokratska Partija Nauc"Ni Skup Posvec'en Pedecetogodis"Njici Smrti Dimitrija Tucovic'a, Odrz"An U Beogradu 18. 19. I 20. Novembra 1964.  Belgrade Nauc"na knjiga, 1965, 334 pp., hardback.
Institut za medunarodni radnic"ki pokret.  Komunistic"Ka Internacionala Stenogrami I Dokumenti Kongresa.  Gornji Milanovac Privredna knjiga, 1981-1983, hardback, OS.
Institute for International Politics and Economics.  Italian Genocide Policy Against The Slovenes And The Croats A Selection Of Documents.  Belgrade Institute for International Politics and Economics, 1954, 199 pp., paperback.
Interallied Commission (same as Commission interalliee d'enquete, q.v.).  Report Of The Interallied Commission On The Violation Of The Hague Convention And Of The Principles Of The International Law Committed In 1915-1918 By The Bulgarians In Occupied Serbia.  Paris Imprimerie "Yougoslavia", 1919, 32 pp., paperback, needs preservation.
Interallied Commission (same as Commission interalliee d'enquete, q.v.).  The Enemy In Serbia Documents Relative To The Bulgarian Atrocities Of 1915-1918.  Paris Imprimerie "Graphique", 1919, 200 pp., needs preservation.
Isakovic', Antonje.  Obraz.  Gornji Milanovac Dec"je novine, 1988, 240 pp., hardback, signed by author.
Isakovic', Zlatko.  Rat I Socijalizam Uplivi Medjnarodnih Oruz"Anih Sukoba Na Socijalistic"Ke Zemlje I Pokrete.  Belgrade Struc"na knjiga & Institut za medjunarodni radnic"ki pokret, 1989, 163 pp., paperback.
Isakovic', Antonije.  Tren 1. Kazivanja C"Eperku.  2nd edition. Belgrade Prosveta, 1982, 260 pp., hardback.
Isakovic', Antonije.  Tren 2. Kazivanja C"Eperku.  Belgrade Prosveta, 1982, 350 pp., hardback.
Italy - Ministry of Defense - Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico.  Le Operazione Delle Unita Italiane In Jugoslavia (1941-1943) Narrazione, Documenti.  Rome Ufficio Storico SME, 1978, 510 pp., paperback.
Ivanov, Miodrag.  Bac"Ka I Baranja U Otporu Jugoslovenske Vojske U Otadz"Bini.  Washington, D.C. Ravnogorski venac, 1976, 48 pp., paperback.
Ivanovic, Bos"ko.  Ko Je Mirko Markovic.  Cheswick, PA Bos"ko Ivanovic', 1945, 80 pp., paperback.
Ivanovic', Vane, ed.  Demokratska Jugoslavija Diskusija O Jednom Nacrtu.  London Izvor, n.d, 158 pp., paperback.
Ivanovic', Vane.  Drugo Zvono Jugoslavija U Ratu 1939-1945 Odlomak Iz Autobiografije.  London Nas"e delo, 1979, 192 pp., paperback, signed by author.
Ivanovic', Bos"ko.  Sakupljeni Dokumenti. O Grobarima Jugoslovenskog Jedinstva,.  Pittsburgh Bos"ko Ivanovic', 1943, 160 pp., paperback.
Ivanovic', Vane, and Aleksa Djilas, eds.  Zbornik O Ljudskim Pravima.  London Demokratske reforme, 1983, 184 pp., paperback.
Ivanovico, Vane and Aleksa Djilas.  Demokratske Reforme Democratic Reforms In Jugoslavia.  London Demokratske reforme, 1982, 163 pp., paperback.
Ivanovico, Predrag D.  Ko Su Ljoticoevci.  Chicago Srpsko knjiz"evno udruz"enje / Serbian Literary Association, 1954, 190 pp., paperback.
Ivanovico, Vane.  Lx Memoirs Of A Jugoslav.  New York Harcourt Brace Jovanovich, 1977, 435 pp., hardback.
Ivic', Pavle, Ivan Klajn, Mitar Pes"ikan, Branislav Brboric'.  Jezic"Ki Priruc"Nik.  Belgrade Radio-televizija Beograd, 1991, 300 pp., hardback, ref.
Jac'imovic', Miodrag.  Slovo Ratnikovo Dnevnici Vojnika Seljaka 1912-1918.  C"ac"ak Udruz"enja publicista zapadne Srbije, 1980, 212 pp., paperback.
Jakovljevico, Ivan M.  Kratka Istorija Srpskog Naroda.  Chicago Srpski kulturni klub Sveti Sava, 1974, 79 pp., paperback.
Jaks"ic', Grgur and Dragoslav Stranjakovic'.  Srbija Od 1813 Do 1858 Godine, Volume 2 In The Series "Srski Narod U Xix Veku".  Belgrade Geca Kon, 1937, 186 pp., paperback, needs preservation.
Jaks"ic', Boz"idar.  Svest Socijalnog Protesta.  Belgrade Istraz"ivac"ko izdavac"ki centar SSO Srbije, 1986, 215 pp., paperback, 2 copies, one signed by author.
Jancoico, Miroslav.  Kako Sam Izdao Nacionalnu Stvar.  Sarajevo Oslobodjenje, 1982, 109 pp., paperback.
Jandric', Ljubo.  Jasenovac Roman.  Sarajevo Svjetlost, 1980, 579 pp., paperback.
Janic"ic', Vojin K.  Dva Svjedoka.  Windsor, Ont. Vojin Janic"ic', 1977, 67 pp., pamphlet.
Janic"ic', Vojin.  Odgovor Na Knjigu Rasute Kosti.  Redwood City, CA Vojin Janic"ic', 1974, 72 pp., pamphlet.
Janos, Andrew C.  Authoritarian Politics In Communist Europe Uniformity And Diversity In One-Party States (Research Series, No, 28).  Berkeley University of California, Institute of International Studies, 1976, 196 pp., paperback.
Jefremovic', Spasoje.  Pored Grada Na Dunavu.  Chicago Serbian Literary Association, 1981, 262 pp., paperback, signed by author.
Jelic', Ivan.  Jugoslavenska Socijalistic"Ka Revolucija (1941-1945).  Zagreb S"kolska knjiga, 1979, 187 pp., paperback.
Jelic', Ivan.  Uoc"I Revolucije Komunistic"Ki Pokret U Hrvatskoj 1935-1941.  Zagreb Izdanja Centra za kulturnu djelatnost SSO Zagreb, 1978, 286 pp., paperback.
Jelico, Jablan.  Crveni Patrijarh German Po Milosti Titovoj I Volji Udbinoj.  Chicago Pokret otpora u porobljenoj otadz"bini, 1965, 48 pp., pamphlet.
Jelinek, Yeshayahu.  "An Authitarian Parliament The Croatian State Sabor Of 1942.".  Reprint from CANADIAN SLAVONIC PAPERS/REVUE CANADIENNE DES SLAVISTES, 222, June 1980, 260-273 pp., paperback.
Jerotic', Vladeta.  Psihoanaliza I Kultura .  Belgrade Biblioteka XX vek, 1988 (4th edition), 227 pp., paperback, 2 copies.
Jevtic', Atanasije, jeromonah.  Stradanja Srba Na Kosovu I Metohiji Od 1941. Do 1990.  Pris"tina Jedinstvo, 1990, 469 pp., paperback.
Jevtic', Atanasije.  Velikomuc"Enic"Ki Jasenovac, Ustas"Ka Tvornica Smrti.  Dokumenti i svedoc"enja, Valjevo Glas Crkve, 1990, 390 pp., paperback.
Jirec"ek, Konstantin, translated by Jovan Radonic'.  Istorija Srba, Vol. 1.  Belgrade Zmaj, 1990, 512 pp., hardback.
Jirec"ek, Konstantin, translated by Jovan Radonic'.  Istorija Srba, Vol. 2.  Belgrade Zmaj, 1990, 565 pp., hardback.
Johnson, Bernard, ed.  New Writing In Yugoslavia.  Harmondsworth, UK Penguin Books, 1970, 34 pp., paperback.
Johnson, A. Ross.  The Transformation Of Communist Ideology The Yugoslav Case 1945-1953.  Cambridge, MA MIT Press, 1972, 269 pp., paperback.
Josico Visonjico, Miroslav.  "Saops"Tenja Zapisnici I Pisma Odbora Za Zas"Titu Umetnic"Ke Slobode, Pri Beogradskoj Sekciji Pisaca U Udruz"Enju Knjiz"Evnika Srbije.".  Belgrade M. Josic', 1984, 47 pp., pamphlet.
Josico Visonjico, Miroslav.  Odbrana I Propast Bodroga U Sedam Burnih Godisonjih Doba.  Belgrade Srpska knjiz"evna zadruga, 1991, 294 pp., hardback.
Jovanov, Neca.  Radnic"Ki S"Trajkovi U Socijalistic"Koj Federativnoj Republici Jugoslaviji Od 1958. Do 1969. Godine.  Belgrade Zapis, 1979, 230 pp., paperback.
Jovanovic', Slobodan.  "O Totalitarizmu.".  Paris Savez srpskih zadruga "Oslobodjenje", 1952, 44 pp., pamphlet.
Jovanovic', Jovan M.  Borba Za Narodno Ujedinjenje 1903-1908, Volume 10 In The Series "Srski Narod U Xix Veku.".  Belgrade Geca Kon, 1938, 157 pp., paperback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Druga Vlada Milosa I Mihaila (1858-1868).  Belgrade Geca Kon, 1923, 287 pp., hardback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Iz Istorije Politic"Kih Doktrina, (Sabrana Dela Slobodana Jovanovic'a, Xv).  Belgrade Geca Kon, [s.a.], 400 pp., hardback, title page torn out.
Jovanovic', Dragoljub.  Ljudi, Ljudi... Medaljoni 56 Umrlih Savremenika.  Belgrade Dragoljub Jovanovic', 1973, 461 pp., paperback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Politic"Ke I Pravne Rasprave, Vol.1 (Sabrana Dela Slobodana Jovanovic'a, II).  Belgrade Geca Kon, 1932, 413 pp., hardback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Primeri Politic"Ke Sociologije Engleska, Francuska, Nemac"Ka.  Belgrade Geca Kon, 1940, 519 pp., hardback.
Jovanovic', Jovan S.  Srbi U Pros"Losti, Vol. 1.  Belgrade Petar Ristic', 1970, 140 pp., paperback.
Jovanovic', Slobodan.  Vlada Aleksandra Obrenovic'a, Vol. 1 (1889-1897).  Belgrade Geca Kon, 1929, 424 pp., hardback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Vlada Aleksandra Obrenovic'a, Vol. 2 (1897-1903).  Belgrade Geca Kon, 1931, 437 pp., hardback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Vlada Milana Obrenovic'a, Vol. 1 (1868-1878).  Belgrade Geca Kon, 1926, 459 pp., hardback, needs preservation.
Jovanovic', Slobodan.  Vlada Milana Obrenovic'a, Vol. 2 (1878-1889).  Belgrade Geca Kon, 1927, 452 pp., hardback, needs preservation.
Jovanovic' - Zmaj, Jovan.  Izabrane Pesme.  Belgrade "Draganic'", 1995, 240 pp., paperback.
Jovanovic' - Zmaj, Jovan.  Vedri Dani.  Belgrade Prosveta, 1946, 123 pp., paperback.
Jovanovico, Dragoljub.  Ljudi, Ljudi..., Vol. 2 Medaljoni 46 Umrlih Savremenika Sa Fotografijama.  Belgrade Dragoljub Jovanovic', 1975, 319 pp., paperback.
Jovanovico, Dragoljub.  Vedrina Rad I Stvaranje Verovanje I Znanje.  Belgrade Dragoljub Jovanovic', 1970, 289 pp., paperback.
Jovic', Borisav.  Datum Za Istoriju 28. Mart 1989.  Belgrade Beogradski izdavac"ko-grafic"ki zavod, 1989, 198 pp., paperback, 2 copies - one is 1st edition and the other is 2nd edition.
Jovic', Borisav.  Poslednji Dani Sfrj Izvodi Iz Dnevnika.  Belgrade Politika, 1995, 481 pp., paperback.
Jovic"ic', Miodrag, ed. .  Osnovi Novog Ustavnog Uredjenja Jugoslavije Zbornik Radova Grupa Za Ustavnopravna Pitanja.  Belgrade Srpska akademija nauka i umetnosti (Odeljenje drusotvenih nauka), 1990, 75 pp., paperback.
Jovicoico, Miodrag.  Putevi I Stranputice Jugoslovenske Ustavnosti.  2nd, expanded edition. Belgrade Nauc"na knjiga, 1989, 309 pp., paperback, signed by author.
Jugoslav Committee in London.  Southern Slav Culture.  London Nisbet & Co., 1916, 24 pp., pamphlet.
Jugoslav Committee in London.  The Southern Slav Programme With A Map.  London Nisbet & Co., 1915, 32 pp., pamphlet.
Jugoslavija, Socijalistic"ka Federativna Republika Jugoslavije. Skups"tina.  "Ekspozei Edvarda Kardelja I Mos"E Pijade.".  Belgrade Borba, 1949, 35 pp., pamphlet.
Jugoslavija, Socijalistic"ka Federativna Republika Jugoslavije.  Drustveni Plan Privrednog Razvoja Jugoslavije Od 1961. Do 1965. Godine.  Belgrade Sluz"beni list FNRJ, 1961, 135 pp., paperback.
Jugoslavija, Socijalistic"ka Federativna Republika Jugoslavije. Skups"tina.  Zakon O Udruz"Enom Radu.  Belgrade Slovo Ljubve, 1976, 252 pp., paperback.
Jukic', Ilija.  Pogledi Na Pros"Lost, Sadas"Njost I Buduc'nost Hrvatskog Naroda.  London Hrvatska politic"ka knjiz"ica, 1965, 268 pp., paperback.
Jukico, Ilija.  The Fall Of Yugoslavia.  New York Harcourt Brace Jovanovich, 1974, 315 pp., hardback.
Jukico, Ilija.  Tito Between East And West.  London Demos Publishing Company, 1961, 99 pp., paperback.
Kadic, Ante.  Contemporary Serbian Literature.  The Hague Mouton, 1964, 105 pp., paperback.
Kadic, Ante.  Slavko Kolar (1891-1963).  Reprint from SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW, 43101, June, 1965, 84-389 pp., paperback.
Kalezic', Vasilije.  U Krlez"Inom Sazvez"Dju.  Zagreb August Cesarec, 1982, 311 pp., paperback.
Kaplan, Robert D.  Balkan Ghosts A Journey Through History.  New York St. Martin's Press, 1993, 307 pp., hardback.
Kapor, Momo.  011.  Belgrade Momo Kapor, 1989, 183 pp., signed by author.
Kapor, Momo.  Istok-Zapad.  Belgrade Litera, 1989, 202 pp., hardback, signed by author.
Karadjordjevic', Djordje.  Istina O Mome Z"Ivotu.  Belgrade Prosveta, 1969, 495 pp., hardback.
Karadjordjevich, King Peter II of Yugoslavia.  A King's Heritage.  New York G. P. Putnam's Sons, 1954, 304 pp., hardback.
Karadz"ic, Vuk Stef.  Praviteljstvujus"C"I Sovjet Serbski Za Vremena Kara-Djordjijeva Ili Otimanje Ondas"Njijeh Velikas"A Oko Vlasti.  Vienna S"tamparija Jermenskog manastira, 1860, 178 pp., paperback, needs preservation.
Karadz"ic', Vuk Stef. SRPSKE NARODNE PRIPOVETKE.  4th Edition.  Belgrade Drz"avna s"tamparija Kraljevine Jugoslavije, 1937, 372 pp., hardback.
Karadz"ic', Vuk Stef.  Srpske Narodne Pjesme, Vol. 2.  Belgrade Drz"avna s"tamparija, 1932, 592 pp., hardback.
Karadz"ic', Vuk Stef.  Srpske Narodne Pjesme, Vol. 4.  Belgrade Drz"avna s"tamparija, 1935, 492 pp., hardback.
Karadz"ic', Vuk Stef.  Srpske Narodne Pripovijetke.  Belgrade Nolit, 1969, 267 pp., hardback.
Karanovich, Milenko.  Causes Of Serbian Immigration To The United States.  Offprint from BALKAN STUDIES (Thessaloniki), 31, 1990, 131-163 pp., paperback.
Karanovich, Milenko.  Development Of Education In Serbia And Emergence Of Its Intelligentsia (1838-1858).  Boulder East European Monographs, 1995, 270 pp., hardback, signed by author.
Karanovich, Milenko.  The Development Of Education In Serbia And The Emergence Of Its Intelligentsia (1838-1858).  Boulder East European Monographs, 1995, 270 pp., hardback.
Karapandzoico, Borivoje M.  Kocoevje (Kochevye) Tito's Bloodiest Crime.  Cleveland, Ohio Karapandz"ic', n.d, 86 pp., paperback.
Karchmar, Lucien.  Draz"A Mihailovic' And The Rise Of The C"Etnik Movement, 1941-1942 - 2 Volumes.  PhD dissertation, Stanford University, 1973, 998 pp., photocopy.
Kardelj, Edvard.  "Politic"Ka I Vojna Strategija Narodnooslobodilac"Kog Ustanka I Socijalistic"Ke Revolucije U Jugoslaviji I Titova Stvaralac"Ka Uloga U Njenom Koncipiranju I Realizovanju.".  Belgrade Politika, 1977, 46 pp., pamphlet.
Kardelj, Edvard.  Pravci Razvoja Politic"Kog Sistema Socijalistic"Kog Samoupravljanja.  Belgrade "Komunist", 1977, 222 pp., paperback.
Kardelj, Edvard.  Socijalistic"Ki Ekonomski Odnosi I Problem Udruz"Ivanja U Privredi.  Belgrade Kultura, 1960, 57 pp., paperback.
Kardelj, Edvard.  Socijalistic"Ki Savez Radnog Naroda.  Belgrade Borba, 1984, 565 pp., hardback.
Kardelj, Edvard.  Socijalizam I Rat Osvrt Na Kinesku Kritiku Politike Koegzistencije.  Belgrade Kultura, 1960, 233 pp., paperback.
Kardelj, Edvard, and Miroslav Krlezoa.  Tito I Savez Komunista Jugoslavije.  2nd edition. Belgrade Radnic"ka s"tampa, 1975, 101 pp., hardback.
Kas"anin, Milan, Vojislav Korac', Dus"an Tasic', and Mirjana S"akota.  Studenica.  Belgrade Knjiz"evne novine, 1968, 153 pp., hardback, os.
Kas"anin, Milan, Djurdje Bos"kovic' and Pavle Mijovic'.  Z"Ic"A Istorija, Arhitektura, Slikarstvo.  Belgrade Knjiz"evne novine, 1969, 225 pp., hardback, os.
Kas"ikovic', Dragis"a.  Dupljaci Komedija U 4 C"Ina.  [s.l.] "C"ic"ak", [s.a.], 16 pp., pamphlet.
Kas"ikovic', Dragis"a.  Partija Te Tuz"I - Partija Ti Sudi.  [s.l.], "C"ic"ak", [s.a.], 32 pp., pamphlet.
Kas"ikovic', Dragis"a.  Poruc"Nik Kavaja.  Chicago "C"ic"ak", 1975, 124 pp., paperback.
Katchaki, J. N.  Bibliography Of Russian Refugees In The Kingdom Of S.H.S. (Yugoslavia), 1920-1945.  Arnhem Proteus & Hygieia, 1991, 352 pp., paperback.
Kelleher, Catherine McArdle, ed.  Political-Military Systems Comparative Perspectives.  Sage Research Progress Series on War, Revolution, and Peacekeeping, vol. 4. Beverley Hills, CA Sage Publications, 1974, 299 pp., paperback.
Kesar, Jovan, and Pero Simic'.  Leka Aleksandar Rankovic'.  Belgrade Akvarijus, 1990, 311 pp., paperback.
Kijuk, Predrag R. Dragic', Dusan Batakovic', and Slobodan Mileusnic', eds.  The Battle Of Kosovo - 1389-1989 - Boj Na Kosovu.  Special commemorative edition of periodical ZAVIC"AJ - HOMELAND (Belgrade), vol. 36 (May-August), 1989, 158 pp., paperback, os.
King, William B., and Frank O'Brien.  The Balkans Frontier Of Two Worlds.  New York Alfred A. Knopf, 1947, 278 pp., hardback.
Kis", Danilo.  C"As Anatomije.  Belgrade Nolit, 1978, 344 pp., paperback.
Kljakic', Dragan.  Dosije Hebrang.  Belgrade Partizanska knjiga, 1983, 312 pp., paperback.
Kljakico, Slobodan.  A Conspiracy Of Silence Genocide In The Independent State Of Croatia And Concentration Camp Jasenovac.  Belgrade Ministry of Information of the Republic of Serbia, 1991, 46 pp., paperback, 2 copies.
Knezoevico, Zoivan L.  27. Mart 1941.  New York Z"ivan L. Knez"evic', 1979, 409 pp., paperback, signed by author.
Knezoevico, Bozoidar.  History, The Anatomy Of Time The Final Phase Of Sunlight.  New York Philosophical Library, 1980, 258 pp., hardback.
Knezoevico, Radoje, and Zoivan L. Knez"evic'.  Sloboda Ili Smrt.  Seattle Radoje and Zivan L. Knezevic, 1981, 1016 pp., hardback.
Kobasica, St.  Stjepan Radico.  ZA VREME ANEKSIJE I RATOVA. Belgrade Narodna samouprava, 1924, 53 pp., pamphlet, needs preservation.
Koc"ovic', Bogoljub.  Z"Rtve Drugog Svetskog Rata U Jugoslaviji.  London Biblioteka Nas"e delo, 1985, 205 pp., paperback.
Kocbek, Edvard.  Strah I Hrabrost.  Beograd Narodna knjiga, 1982, 283 pp., paperback.
Komnenic', Milan.  Izgon. 2nd Edition.  Belgrade Milan Komnenic', 1989, 97 pp., paperback.
Komnenic', Milan.  Kosovski Polom.  S"abac Glas Crkve, 1988, 78 pp., paperback, signed by author.
Konjhodz"ic', Alija S., ed.  Spomenica "Bratstva", 1954-1974.  Toronto Basilian Press, 1974, 688 pp., hardback, signed by editor.
Koraco, Milovan P.  Trenuciń Pesme.  Windsor, Ontario Misic Printing Co., 1978, 107 pp., paperback.
Koros"ic', Marijan.  Jugoslavenska Kriza. 2nd Edition.  Zagreb Naprijed, 1989, 355 pp., hardback.
Kos"tunica, Vojislav, and Kosta C"avos"ki.  Party Pluralism Or Monism Social Movements And The Political System In Yugoslavia, 1944-1949.  Boulder, CO East European Monographs, 1985, 257 pp., hardback.
Kos"tunica, Vojislav, and Kosta C"avos"ki.  Stranac"Ki Pluralizam Ili Monizam Drus"Tveni Pokreti I Politic"Ki Sistem U Jugoslaviji, 1944-1949.  Belgrade Univerzitet u Beogradu, Institut drus"tvenih nauka, Centar za filozofiju i drus"tvenu teoriju, 1983, 185 pp., paperback.
Kos"utic', Vladeta, ed.  Cvetnik Srpskih Seljaka Pesnika.  Belgrade Prosveta, 1967, 269 pp., hardback.
Kosic', Nikola.  Dnevnik 17. Mart-28. Mart 1941.  Milwaukee Neven Publishing, 1984, 42 pp., pamphlet.
Kosic', Mirko M.  Na Istoriskoj Raskrsnici.  [s.l.] Preporod, [ s. a.], 83 pp., paperback, needs preservation.
Kosic', Mirko.  Zar Opet Po Starom? Ili Partijski "Prvaci", "Kolaborateri" I "Buntovnici"..  [s.l.] Preporod, 1949, paperback, needs preservation.
Kostic', Lazo M.  Dodatak Knjizi "Hrvatska Zverstva U Drugom Svetskom Ratu Prema Izjavama Njihovih Saveznika".  Melbourne Djura Kesic', 1975, 101 pp., paperback.
Kostic', Lazo M.  Hrvatska Zverstva U Drugom Svetskom Ratu Prema Izjavama Pavlevic'evih Saveznika.  Belgrade Knjiz"arnica Obradovic', 1990, 319 pp., hardback.
Kostic', Lazo M.  Nasilno Prisvajanje Dubrovac"Ke Kulture Kulturno-Istorijska I Etnopolitic"Ka Studija,.  Melbourne L. M. Kostich, 1975, 173 pp., paperback.
Kostic', Lazo M.  Primeri Hiljadugodis"Nje Kulture Hrvata, Vol. 1 Podvizi Hrvata U Xvii Veku (Tridesetogodis"Nji Rat).  Chicago Srpska narodna odbrana u Americi, 1953, 59 pp., pamphlet.
Kostic', Lazo M.  Primeri Hiljadugodis"Nje Kulture Hrvata, Vol. 2 Podvizi Hrvata U Xviii Veku.  Chicago Srpska narodna odbrana u Americi, 1953, 45 pp., pamphlet.
Kostic', Lazo M.  Prostorni Razmes"Taj Srba U Pros"Losti I Sadas"Njosti.  Munich L. M. Kostich, 1965, 182 pp., paperback.
Kostic', Lazo M.  Sistematsko Rasrbljavanje Svetosavske Crkve. Pravna I Politic"Ka Razmatranja.  Chicago Srpski kulturni klub "Sv.Sava", 1963, 124 pp., paperback.
Kostic', Lazo M.  Sporne Teritorije Srba I Hrvata.  Belgrade Dosije, 1990, 318 pp., paperback.
Kostic', Lazo M.  Srbija Ili Jugoslavija Politic"Ka Studija, Vol. 1.  Hamilton L. M. Kostich, 1957, 159 pp., paperback.
Kostic', Lazo M.  Stjepan Radic' (Prema Srpstvu).  Melbourne Djurdje M. Velic"kovic', 1976, 103 pp., paperback.
Kostich, Lazo M.  The Holocaust In The Independent State Of Croatia.  Chicago Dr. Lazo M. Kostich Fund, 1981, 295 pp., paperback, needs preservation -- some pages are loose.
Kostico, Lazo M.  Hrvatska Zverstva U Drugom Svetskom Ratu Prema Izjavama Njihovih Saveznika.  Chicago Srpska narodna odbrana u Americi, 1974, 287 pp., paperback, 2 copies.
Kotevska, Cveta, ed.  Epske Narodne Pesme Car Lazar I Carica Milica, Knez"Eva Vec"Era, Propast Srpskog Carstva, Obretenije Glave Kneza Lazara.  Belgrade Narodna knjiga, 1959, 19 pp., pamphlet.
Kotevska, Cveta, ed.  Epske Narodne Pesme Nahod Simeun.  Belgrade Narodna knjiga, 1959, 16 pp., pamphlet.
Kotevska, Cveta, ed.  Epske Narodne Pesme Sveti Sava, Kako Je Bila Milos"A Zadojila, Udaja Sestre Dus"Anove.  Belgrade Narodna knjiga, 1959, 15 pp., pamphlet.
Kotnik, Janko.  Slovensko-Angles"Ki Slovar.  Ljubljana Drz"avna zaloz"ba Slovenije, 1987, 831 pp., hardback.
Kovac"evic', Dus"an.  Balkanski S"Pijun I Druge Drame.  Belgrade Beogradski izdavac"ko-grafic"ki zavod, 1990, 381 pp., paperback.
Kovac"evic', Dus"an.  Profesionalac.  Belgrade Knjiz"evne novine, 1990, 48 pp., paperback.
Kovaco, Mirko.   Evropska Trulezo.  Belgrade Prosveta, 1986, 136 pp., paperback.
Krakov, Stanislav.  General.  MILAN NEDICo, vol. 1 Na os"trici noz"a. Munich Druckerei "Iskra", 1963, 318 pp., paperback.
Krakov, Stanislav.  General Milan Nedic', Vol. 2 Prepuna C"As"A C"Emera.  Munich Druckerei "Iskra', 1968, 497 pp., paperback.
Krek, Ivan.  Les Slovenes.  Paris Librarie Felix Alcan, 1917, 85 pp., paperback, needs preservation.
Krestic, Vasilije, ed.  Zbornik O Srbima U Hrvatskoj, Vol. 1.  Belgrade Srpska akademija nauka i umetnosti, 1989, 406 pp., hardback, .
Krestic', Vasilije.  Notabiliteti I Njihova Politika U Ugarskoj I Hrvatskoj.  Reprint from SENTANDREJSKI ZBORNIK, vol. 1 (Belgrade), 1987, 91-112 pp., paperback.
Krestic', Vasilije.  Politika Srba Iz Ugarske Prema Madjarima Od 1849. Do 1867. Godine.  Reprint from SRPSKO-MADJARSKI ODNOSI I SARADNJA 1848-1867. GODINE. (NAUC"NI SKUPOVI SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI, vol. 34, ODELJENJE JEZIKA I KNJIZ"EVNOSTI, vol. 5), 1987, 95-105 pp., paperback.
Krestic', Vasilije Dj.  Srpsko-Hrvatski Odnosi I Jugoslovenska Ideja U Drugoj Polovini Xix Veka.  Belgrade Nova knjiga, 1988, 485 pp., paperback, signed by author.
Krestic', Vasilije.  Zagreb - Politic"Ko Sredis"Te Srba U Austro-Ugarskoj.  Reprint from ZBORNIKA O SRBIMA U HRVATSKOJ (Belgrade), 1989, 91-101 pp., paperback.
Krizman, Bogdan.  Pavelic' U Bjekstvu.  Zagreb Globus, 1986, 519 pp., hardback.
Krlez"a, Miroslav.  Deset Krvavih Godina I Drugi Politic"Ki Eseji.  Beograd Nolit, 1960, 682 pp., hardback.
Krlez"a, Miroslav.  Tito.  Zagreb, 1977, 37 pp., paperback.
Krnic', Zdravko, et al., eds.  Drugi Kongres Kpj Materijali Sa Simpozija Ordz"Anog 22. I 23. Vi 1970. Povodom 50-Godis"Njice Drugog (Vukovarskog) Kongresa Kpj 1920.  Slavonski Brod Historijski institut Slavonije & Zajednica institucija za izuc"avanje novije istorije naroda i narodnosti Jugoslavije, 1972, 477 pp., hardback.
Krstic' Uc"a, Slobodan.  Kako Sam Hvatao Draz"U Mihailovic'a.  Belgrade Beogradski izdavac"ko-grafic"ki zavod, 1988, 199 pp., paperback.
Kulenovic', Skender.  Zbor Dervis"A.  Belgrade Politika, 1949, 25 pp., pamphlet.
Kulundz"ic', Zvonimir.  Politika I Korupcija U Kraljevskoj Jugoslaviji.  Zagreb Stvarnost, 1968, 755 pp., hardback.
Kurjak, Jelica, Predrag Simic', Jovan Teokarevic', Sava Z"ivanov, and Bos"ko Z"ivkovic', eds.  Reforme U Socijalizmu Perestrojka U Sssr Izvori, Smisao, Sadrz"Ina I Izgledi.  Belgrade Institut za medjunarodnu politiku i privredu, 1988, 169 pp., paperback.
Kurtovic', Todo.  Politika Skj I Vjerske Zajednice.  Sarajevo NIS"P Oslobodjenje, 1977, 112 pp., paperback.
Lafan, R.G.D.  The Serbs The Gardians Of The Gate.  New York Dorset Press, 1989, 299 pp., hardback.
Lalic', Mihailo.  Hajka.  Belgrade Nolit, 1960, 467 pp., hardback.
Lapenna, Ivo.  State And Law Soviet And Yugoslav Theory.  New Haven Yale University Press, 1964, 135 pp., paperback.
Laqueur, Walter.  Europe Since Hitler The Rebirth Of Europe.  revised edition. New York Penguin Books, 1982, 607 pp., paperback.
Larson, David L.  United States Foreign Policy Toward Yugoslavia, 1943-1963.  Washington, D. C. University Press of America, 1979, 380 pp., paperback.
Lasic', Stanko.  Krlez"A Kronologija Z"Ivota I Rada.  Zagreb Grafic"ki zavod Hrvatske, 1982, 458 pp., hardback.
Lauriere, Herve.  Assassins Au Nom De Dieu.  Paris Editions La Vigie, 1951, 176 pp., paperback.
Lazic', Branko (Stranjakovic', Branislav J.) and Milorad M. Dras"kovic'.  Biografski Rec"Nik Kominterne.  Belgrade Prosveta, 1992, 504 pp., hardback, 4 copies.
Lazic', Branko.  Titov Pokret I Rez"Im U Jugoslaviji (1941-1946).  [s.l.], 1946, 219 pp., paperback, 4 copies -- 2 need preservation.
Lazic', Branko.  Titov Pokret I Rez"Im U Jugoslaviji (1941-1946).  Gornji Milanovac Dec"je novine, 1992, 305 pp., hardback, signed by author.
Lazitch, Branko and Milorad M. Drachkovitch.  Biographical Dictionary Of The Comintern.  Stanford Hoover Institution Press, 1973, 458 pp., hardback, one copy in english, one copy in japanese.
Lazitch, Branko and Milorad M. Drachkovitch.  Biographical Dictionary Of The Comintern.  Stanford Hoover Institution Press, 1986, 532 pp., revised edition, hardback, 3 copies in english, 4 copies in serbo-croatian.
Lazitch, Branko, ed.  Le Rapport Khrouchtchev Et Son Histoire.  Paris Editions du Seuil, 1976, 190 pp., paperback, 2 copies, one signed by author.
Lazitch, Branko.  L'echec Permanent L'alliance Socialiste-Communiste.  Paris Editions Robert Laffont, 1978, 262 pp., paperback, signed by author.
Lazitch, Branko, and Milorad M. Drachkovitch.  Lenin And The Comintern, Vol. 1.  Stanford Hoover Institution Press, 1972, 683 pp., hardback, 5 copies.
Lazitch, Branko.  Lenine Et La IIIe Internationale.  Neuchatel Editions de la Baconniere, 1951, 285 pp., paperback, signed by author, needs new spine.
Lazitch, Branko.  Les Partis Communistes D'europe, 1919-1955.  Paris Les Iles d'Or, 1956, 255 pp., signed by author.
Lazitch, Branko.  The Tragedy Of General Mihailovitch.  Brixton (U. K.), n.d, 71 pp., pamphlet.
Lazitch, Branko.  Tito Et La Revolution Yougoslavie, 1937-1956.  Paris Fasquelle, 1957, 275 pp., paperback.
Lazovico, Goran.  Djilas O Sebi, Drugi O Djilasu Moz"Da Roman.  [s.l.] Sinis"a Lazarevic' et al., 1989 (Banovci VIS), 224 pp., hardback.
League of Communists of Yugoslavia, Eighth Congress.  Practice And Theory Of Socialist Development In Yugoslavia.  BELGRADE MEDJUNARODNA POLITIKA, 1965, 376 pp., paperback.
Lederer, Ivo.  Nationalism And The Yugoslavs.  [s.l.], [s.a], Reprinted chapter from a book, the title of which is not noted.
Lederer, Ivo J.  Yugoslavia At The Paris Peace Conference A Study In Frontiermaking.  New Haven Yale University Press, 1963, 351 pp., hardback.
Lees, Michael.  Special Operations Executed In Serbia And Italy.  London Wiulliam Kimber, 1986, 277 pp., hardback.
Lees, Michael.  The Rape Of Serbia The British Role In Tito's Grab For Power, 1943-1944.  San Diego Harcourt Brace Jovanovich, 1990, 384 pp., hardback.
Lekovic', Miro.  Martovski Pregovori 1943.  Belgrade Narodna knjiga, 1985, 313 pp., hardback.
Lendvai, Paul.  Eagles In Cobwebs Nationalism And Comunism In The Balkans.  Garden City, New York Doubleday, 1969, 396 pp., hardback.
Leprohon, Pierre.  The Many Faces Of Yugoslavia.  New York Leon Amiel, 1975, 112 pp., hardback, os.
Loewenheim, Francis L., Harold D. Langley, and Manfred Jonas, eds.  Roosevelt And Churchill Their Secret Wartime Correspondence.  New York Saturday Review Press / E. P. Dutton & Co., 1975, 805 pp., hardback.
Logan, Milla Z.  Cousins And Commissars An Intimate Visit To Tito's Yugoslavia.  New York Charles Scribner's Sons, 1949, 222 pp., hardback.
Londres, Albert.  Les Comitadjis, Ou Le Terrorisme Dans Les Balkans.  Paris Albin Michel, 1932, 250 pp., needs preservation.
Lovrenovic', Dubravko, Avdo Suc'eska, Ibrahim Tepic', and Vlado Azinovic'.  Istina O Bosni I Hercegovini C"Injenice Iz Istorije Bih.  Sarajevo Altermedia d.o.o. and Narodna i univerzitetska biblioteka BiH, 1991, 85 pp., paperback.
Lozanic'-Frotingham, Jelena.  Dobrotvorna Misija Za Srbiju U I Svetskom Ratu Pisma Iz Amerike I Kanade, 1915-1920.  Belgrade Udruz"enja nosilaca albanske spomenice, 1970, 320 pp., hardback, 2 copies.
Lubarda, Vojislav.  Vaznesenje.  Gornji Milanovac Dec"je novine, 1989, 380 pp., paperback.
Luburico, Andrija.  Orlovicoi I Njihova Uloga U Crnogorskom Badnjem Vecoeru 1710 Godine.  Belgrade Aleksa Tepavc"evic', 1989.
Luc"ic', Dejan.  Pavelic'ev Testament, Vol. 1 Zaveram Protiv Srpskog Naroda.  Belgrade AIZ Dosije, 1990, 284 pp., hardback.
Luc"ic', Dejan.  Pavelic'ev Testament, Vol. 2 Z"Ig Komunizma.  Belgrade AIZ Dosije, 1991, 430 pp., paperback, 2 copies.
Lukic', Sveta.  Contemporary Yugoslav Literature A Sociopolitical Approach.  Urbana University of Illinois Press, 1972, 280 pp., hardback.
Lukovic'-Pjanovic', Olga.  Srbi, Narod Najstariji.  Indianapolis Glas Srba, 1988, 299 pp., paperback.
Lydall, Harold.  Yugoslav Socialism Theory And Practice.  second, revised edition. Oxford Clarendon Press, 1986, 302 pp., paperback.

A-C | D-G | H-L | M-P | R-T | U-Z | Search