Serbian Library - U-Z

A-C | D-G | H-L | M-P | R-T | U-Z | Search

Udruz"enje nosilaca Albanske spomenice 1915-1916.  Golgota I Vaskrs Srbije 1916-1918.  Belgrade Beogradski izdavac"ko-grafic"ki zavod, 1971, 432 pp., hardback, os.
Udruz"enje srpskih pisaca u izgnanstvu.  Deset Godina Udruz"Enja Srpskih Pisaca U Izgnanstvu.  London Avala, 1963, 31 pp., pamphlet, 2 copies.
Udruz"enje srpskih pisaca u izgnanstvu.  Sto Jedanaest Predavanja Udruz"Enja Srpskih Pisaca U Izgnanstvu.  London Udruz"enje srpskih pisaca u izgnanstvu, 1956, 14 pp., pamphlet.
Ulam, Adam B.  Titoism And The Cominform.  Cambridge, 1952, 243 pp., hardback, signed by author.
Urban, G. R., ed.  Talking To Eastern Europe A Collection Of The Best Reading From The Broadcasts And Background Papers Of Radio Free Europe..  London Eyre and Spottiswoode, 1964, 303 pp., hardback.
Vasic', Dragis"a.  Crvene Magle.  Belgrade, 1922, 111 pp., hardback.
Vasic', dr Miroljub.  Revolucionarni Omladinski Pokret U Jugoslaviji 1929-1941.  Belgrade, 1977, 710 pp., hardback.
Velebit, Vladimir.  Secoanja.  Zagreb, 1983, 371 pp., hardback.
Velimirovich, bishop Nikolai D.  A Treasury Of Serbian Ortodox Spirituality, Vol. 2 The Faith Of The Chosen People.  Grayslake, Ill. Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada, 1988, 99 pp., paperback.
Velimirovich, bishop Nikolai D., and Archimandrite Justin Popovich.  A Treasury Of Serbian Ortodox Spirituality, Vol. 3 The Mystery And Meaning Of The Battle Of Kosovo.  Grayslake, Ill. Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada (Illinois), 1989, 127 pp., paperback.
Velimirovich, bishop Nikolai D.  A Treasury Of Serbian Ortodox Spirituality., Vol. 1 The Serbian People As A Servant Of God.  Grayslake, Ill. Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada, 1988, 92 pp., paperback.
Velimirovich, bishop Nikolai D.  The Faith Of The Saints Catechism.  OF THE EASTERN ORTODOX CHURCH, Libertyville, Ill. Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada, 1961, 199 pp., paperback.
Velimirovich, bishop Nikolai D.  The Life Of St. Sava.  Libertyville, Ill. Serbian Eastern Orthodox Diocese for the United States of America and Canada, 1951, 233 pp., hardback.
Velimirovico, Dr Nik[olaj].  Religija Njegosoeva.  Belgrade, 1969, 155 pp., paperback.
Velmar Jankovic, Svetlana.  Dorc'ol.  Belgrade, 1986, 214 pp., paperback.
Veselica, Marko.  "Zas"To Smo Protiv Razgovor S Dr. Markom Veselicom".  London United Publishers, n.d, 37 pp., pamphlet.
Veselica, dr Marko.  Zas"To Smo Protiv.  London, 1980, 37 pp., paperback.
Vidakovic', Aleksandar.  Da Li Znate Engleski.  Geneva, 1946, 315 pp., hardback.
Vidmar, Josip.  O Slovenstvu I Jugoslavenstvu.  Zagreb Globus, 1986, 489 pp., hardback.
Vilder, Vecoeslav.  Bika Za Rogove.  London, 1957, 191 pp., hardback.
Vilder, Vecoeslav.  Na Putu Preporoda.  London, 1959, 115 pp., paperback. (??? vidi!).
Vivante, Angelo.  Adriatic Irredentism.  Ljubljana, 1945, 15 pp., paperback.
Vladisavljevic, Vlada.  Od Monarhije Na Republiku.  Paris, 1982, 200 pp., paperback.
Vlahovic', D. & Kac"arevic', S.  Velika Obmana - Blago I Raskos" Josipa I Jovanke Broz.  Belgrade, 1990, 463 pp., hardback.
Vlajc"ic', Gordana.  Kpj I Problemi Revolucije Rasprave O Idejnom I Organazacijskom Razvitku Kpj Izmedju Dva Svjetska Rata.  Zagreb Izdanja Centra za kulturnu djelatnost SSO Zagreb, 1979, 267 pp., paperback.
Vlajc"ic', Gordana.  Osma Konferencija Zagrebac"Kih Komunista (25. I 26. Veljac"E 1928. Godine).  Zagreb S"kolska knjiga & Institut za historiju radnic"kog pokreta Hrvatske, 187 pp., hardback.
Vlajc"ic', Gordana.  Revolucija I Nacije Evolucija Stavova Vodstava Kpj I Kominterne 1919-1929. Godine.  Zagreb Izdanja Centra za kulturnu djelatnost SSO Zagreb, 1978, 148 pp., paperback.
Voinovitch, L., R. Lenac, A. Belic', and F. de Sisic.  The Question Of The Adriatic Fiume (Rijeka).  Paris Imprimerie "Graphique", 1919, 34 pp., paperback.
Vranicki, Predrag.  Marksizam I Socijalizam.  Zagreb SNL (Sveuc"ilis"na naklada Liber), 1979, 342 pp., hardback.
Vranicki, Predrag.  Revolucija I Kritika (Sto Godina Posle Marksa).  Belgrade Marksistic"ka misao (pos. izd.), 1983, 138 pp., paperback.
Vrban, Dus"an.  Conditions De La Mobilit Sociale Et Carriere Au Travail Analyse Des Modeles De Promotion Dans L'entreprise Autogeree.  PhD. dissertation, Universite de Paris I - Pantheon-Sorbonne, n.d. , 208 pp., paperback, os.
Vuc"kovic', Zvonimir.  Od Otpora - Do Gradjanskog Rata.  London Nas"e delo / Veritas Foundation, 1984, 211 pp., paperback.
Vuc"kovic', Vladeta.  Od Rapsodije Do Epitafa.  Paris Nas"e delo / Europe-Presse, n.d., 153 pp., paperback.
Vuc"kovic', Zvonimir.  Sec'anja Iz Rata.  London, 1980, 226 pp., paperback.
Vucinich, Wayne S.  "Serbian Military Tradition.".  Reprinted from WAR AND SOCIETY IN EAST CENTRAL EUROPE - 18th and 19th Centuries, Vol. I - Bela K. Kiraly and Gunther E. Rothenberg, eds. New York, 1979, 285-324 pp..
Vucinich, Wayne S.  "The Serbs In Austria-Hungary.".  Reprinted from AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK 32, 1967, 3-47 pp., signed by author.
Vucinich, Wayne S., ed.  At The Brink Of War And Peace The Tito-Stalin Split In A Historic Perspective (War And Society In East Central Europe, Vol. X).  New York Columbia Univ. Press, 1982, 341 pp., hardback.
Vucinich, Wayne S., ed.  Contemporary Yugoslavia - Twenty Years Of Socialist Experiment.  Berkeley-Los Angeles, 1969, 441 pp., hardback.
Vucinich, Wayne S. and Thomas A. Emmert, eds.  Kosovo - Legacy Of Medieval Battle Vol. I.  University of Minnesota, Minneapolis, 1991, 342 pp., paperback.
Vucinich, Wayne S.  Serbia Between East And West (The Events Of 1903-1908).  Stanford, 1954, 304 pp., paperback.
Vucinich, Wayne S.  The Ottoman Empire. Its Record And Legacy.  Princeton, 1965, 191 pp., paperback, signed by author.
Vucoelico, Milorad.  Razgovori Sa Epohom.  Novi Sad, 1992, 280 pp., hardback.
Vujadinovic', Dragica.  Teorija Radikalnih Promena.  Niks"ic', 1988, 320 pp., paperback.
Vukc"evic', Radoje.  Na Stras"Nom Sudu.  C"ikago, 1968, 410 pp., paperback.
Vukc"evic', Jovan V.  Svadbena Trojka I San (Poeme).  [C"elzi Chelsea], 1984, 59 pp., paperback, 2 copies.
Vukcevic, Radoje.  General Mihailovic, First Guerilla Leader In World War II The Trial And Great Injustice.  Chicago Serbian Historical and Cultural Society "Njegos", 1984, 158 pp., paperback, 2 copies.
Vukcevich, Bosko S.  Diverse Forces In Yugoslavia 1941-1945.  Los Angeles, 1990.
Vukcevich, Jovan V.  Wedding Troika (A Poem).  Pacific Grove (CA) The Boxwood Press, 1980, 49 pp., paperback.
Vukmanovico-Tempo, Svetozar.  Borba Za Balkan.  Zagreb, [s.a.], 335 pp., hardback.
Vukotic', Manojlo Manjo.  Srpski San Milana Panic'a.  Belgrade, 1994, 209 pp., hardback, signed by author.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  "Crkve I Manastiri Ktitora Iz Dinastije Nemanjic'a" In Poezija I Proza Kulturno-Literarni Bilten Udruz"Enja Jugoslovena U Svajcarskoj No.84.  Zurich, 1981, 28 pp., paperback.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  "Srpski Studenski Pokret Revolucionarna Borba Srpstva Za Slobodu.".  Munich "Beli orao", Organ Srpske narodne odbrane u Saveznoj Republici Nemac"koj, 1968, 32 pp., pamphlet.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  Dinastija Nemanjic'a, Z"Ene Vladara, Zaduz"Bine I Crkva (1168-1371).  Minhen, 1981, 214 pp., paperback.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  Golgota I Vaskrs Srbije.  Minhen, 1979, 200 pp., paperback.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  Kralj Aleksandar I Karadjordjevic' (1888-1934).  Minhen, 1974, 245 pp., paperback.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  Nikola Pas"Ic', 1845-1926.  Minhen, 1978, 237 pp., paperback.
Vukovic'-Birc"anin, Momc"ilo.  Vuk Karadz"Ic', Revolucionar Srpskog Knjiz"Evnog Jezika.  Minhen, 1980, 214 pp., paperback.
Vurdelja, Dragoljub G.  Obezglavljena Srpska Crkva, II.  Trst, 1964, 222 pp., paperback.
Vurdelja, Dragoljub G.  Odgovor Na Sramnu Amnestiju.  Paris Savremenik, 1962, 157 pp., paperback, needs preservation.
Walden, Herwarth, ed.  Diktatur In Jugoslawien Dokumente, Tatsachen.  Berlin Bund "Freier Balkan", 1930, 86 pp., paperback.
West, Thomas G.  "Marx And Lenin." Occasional Paper.  The Claremont Institute, No. 8.
West, Rebecca.  Black Lamb And Grey Falcon.  Harmondsworth, 1986, 1181 pp., paperback.
West, Rebecca.  Black Lamb And Grey Falcon, Vol. 1.  London, 1946, 586 pp., hardback.
West, Rebecca.  Black Lamb And Grey Falcon, Vol. 2.  London, 1946, 653 pp., hardback.
West, Richard.  Tito And The Rise And Fall Of Yugoslavia.  London, 1994, 436 pp., hardback.
Wheeler, Mark C.  Britain And The War For Yugoslavia, 1940-1943.  New York, 1980, 351 pp., hardback.
White, Leigh.  Balkan Caesar - Tito Versus Stalin.  New York, 1951, 245 pp., hardback.
Wilson, Duncan.  Tito's Yugoslavia.  Cambridge University Press ( Cambridge-London-NewYork-Melbourne) printed in Great Britain, 1979, 269 pp., hardback.
Wolff, Robert Lee.  The Balkans In Our Time.  Cambridge MA Harvard University Press, 1956, 618 pp., hardback.
Woodcock, George and Ivan Avakumovic'.  The Anarchist Prince A Biographical Study Of Peter Kropotkin.  New York, 1950, 465 pp., paperback.
Writers Association of Serbia, Sociological Society of Serbia, and Philosophical Society of Serbia.  Proposals For A Bloodless Revolution.  Toronto Serbian Heritage Academy, 1988, 24 pp., pamphlet, 5 copies.
Wuscht, Johann.  Population Loses In Yugoslavia During World War II - 1941-1945.  Bonn-Bruxelles-New York, 1963, 27 pp., paperback.
Yahil, Leni.  The Holokaust (The Fate Of European Jewry 1932-1945).  New York-Oxford, s.a., 807 pp., hardback.
Yourcenar, Marguerite.  Nouvelles Orientales.  Paris, 1982, 149 pp., paperback.
Yourichitch, EvgeniyŽ.  Le Procƒs Tito-Mihailovitch.  Paris, 1950, 189 pp., paperback.
Yugoslavia, Federal Peoples Republic of.  Embassy, Washington, D.C.  Information Officer. THE CASE OF ARCHIBISHOP STEPINAC. Washington, D. C., 1947, 96 pp., pamphlet.
Yugoslavia, Federal Peoples Republic of.  Federal Committee For Information.  YUGOSLAVIA IN THE CONTEMPORARY WORLD. Belgrade Federal Committee for Information, 1976, 254 pp., paperback.
Yugoslavia, Federal Peoples Republic of.  Information Service.  "Yugoslavia's Plan of Economic Development, 1961-1965." Belgrade Edition Jugoslavija, 1961, 46 pp., brochure.
Yugoslavia, Kingdom of (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes). Foreign Ministry. Press Section.  La Yougoslavie D'ajourd'hui.  Belgrade Foreign Ministry, Press Section, 1935, 439 pp., paperback, needs preservation.
Yugoslavia, Federal Peoples Republic of.  Savezni Zavod Za Statistiku.  STATISTIC"KI GODIS"NJAK FNRJ, 1956. Belgrade Savezni zavod za statistiku, 1956, 559 pp., hardback, ref.
Yugoslavia, League of Communists of.  Yugoslavia's Way The Program Of The League Of The Communists Of Yugoslavia.  New York All Nations Press, 1958, 263 pp., hardback.
Z"ivanc"evic', Mihailo M.  Jugoslavija I Federacija.  Belgrade, 1938, 423 pp., hardback.
Z"ivanovic', Sergije M.  Djeneral Mihailovic' I Njegovo Delo Vol. I.  C"ikago, 1962, 169 pp., paperback, signed by author.
Z"ivanovic', Sergije M.  Djeneral Mihailovic' I Njegovo Delo Vol. II.  C"ikago, 1962, 179 pp., paperback, signed by author.
Z"ivanovic', Sergije M.  Djeneral Mihailovic' I Njegovo Delo Vol. III.  C"ikago, 1966, 217 pp., paperback, signed by author.
Z"ivanovic', Milan Z".  Pukovnik Apis. Solunski Proces 1917.  Belgrade, 1955, 750 pp., hardback.
Z"ivkovic', Dus"an.  Narodni Front Jugoslavije 1935-1945.  Belgrade Narodna knjiga, 1978, 438 pp., hardback.
Z"ivkovic', Bos"ko.  Nestas"Ica I Strategija Ubrzanja Rasta Studija Sluc"Aja Privrede Sssr-A.  Belgrade Struc"na knjiga & Institut za medjunarodni radnic"ki pokret, 1989, 198 pp., paperback.
Z"ivkovic', Danica.  Pesme.  Toronto, 1970, 150 pp., paperback.
Z"ivkovic', dr Dus"an.  Postanak I Razvitak Narodne Vlasti U Jugoslaviji 1941-1942.  Belgrade, 1969, 683 pp., hardback.
Z"ivoinovic', Dragoljub R.  Petar I Karadjordjevic', Zivot I Delo U Izgnanstvu 1844-1903.  Belgrade, 1988, 467 pp., hardback.
Z"ujovic', Mladen J.  Dragis"A Vasic'.  [s.l.], [s.a.], 19 pp., paperback.
Zagorac, Djuro.  Jovanka.  Belgrade, 1990, 252 pp., paperback.
Zajednica institucija za istoriju radnic"kog pokreta, and Savez komunista Jugoslavije.  Oktobar U Jugoslaviji, 1918-1945. Izbor Dokumenata O Godis"Njicama Oktobra.  Belgrade Institut za izuc"avanje radnic"kog pokreta, 1967, 816 pp., hardback.
Zakic', Rastko.  Kuda Nas Modni Kreatori Vode (Satire).  Belgrade, 1978, 190 pp., paperback.
Zakic', Rastko.  Minut Do Dvanaest.  Belgrade, 1985, 64 pp., paperback.
Zakic', Rastko.  Na Ljutu Ranu - Ljutu Travu (Aforizmi).  Belgrade, 1967, 79 pp., paperback.
Zakic', Rastko.  Ukrs"Tene Rec"I.  Belgrade, 1985, 67 pp., paperback, signed by author.
Zalar, Charles.  Yugoslav Communism - A Critical Study Prepared For The Committee On The Judiciary.  Washington, 1961, 387 pp., paperback.
Zec, Dragoslav - Drago.  Velika Prevara.  s.l., 1980, 73 pp., paperback.
Zec"evic', Miodrag (and Bogdan Lekic').  Frontiers And Internal Teritorial Division In Yugoslavia.  Belgrade, 1991, 74 pp., paperback.
Zoanko, Zo. (i N. Soolico).  Jazovka.  Zagreb, 1990, 143 pp., paperback.
Zukin, Sharon.  Beyond Marx And Tito - Theory And Practice In Yugoslav Socialism.  Cambridge, 1976, 302 pp., hardback.

A-C | D-G | H-L | M-P | R-T | U-Z | Search